Hvem er vi?

Hvem er Norsk Peugeot Klubb?

Norsk Peugeot Klubb (NPK) er en klubb for alle som har interesse for Peugeot kjøretøyer og andre ting med løve-logo.
Størstedelen av medlemmenes biler er av modellene 403 og 404, men også eldre og yngre biler er representert blant oss.

Klubben er tilsluttet Landsrådet for Motorhistoriske Kjøretøyer (LMK). Dette betyr blant annet at vi får meget gunstige forsikringer for gamle kjøretøyer, invitasjoner til treff, markeder og lignende.

Hva tilbyr NPK sine medlemmer

•Klubbavisen. Forum for meninger, reportasjer, opplysninger, og gratis annonser for kjøp og salg
•Rimelige forsikringer (som medlem av Landsforeningen for Motorhistoriske Kjøretøyer-LMK)
•Egne treff, turer og løp.

Rabattavtale  på arbeid og deler hos BOS forhandlere, varierer fra 15- 18 %

ved fremvisng av betalt kontigent, ligger nå digitalt inne
•Invitiasjoner til andre nasjonale og Internasjonale treff.
•Bistå medlemmene med opplysninger og formidling av deler og utstyr.
•En møteplass for folk som er interresert i Peugeot biler og andre produkter produsert av Peugeot.
•Et åpent forum på Internett

Hva koster medlemmskapet

Klubben er et idealistisk foretak (org.nr 919 116 714) og alle inntekter går til driftsutgifter

Medlemskontigenten

for et kalenderår

kr. 400,-

Familiemkontigent

kr. 500,-

Norsk Peugeot Klubb er tilsluttet

Landsforeningen for Motorhistoriske Kjøretøyer (LMK)
 L`Aventure Peugeot. Verdensomspennende organisasjon for Peugeot klubber. Hovedsete ved Peugeot- museet i Sochaux, FrankrikeRabatt